Tag Archives: kẻ tiểu nhân

4 đặc điểm của kẻ tiểu nhân cần biết để phòng tránh

Kẻ chuyên đi khiêu khích ly gián Kẻ tiểu nhân từ xưa đến nay, khi làm việc phần lớn thích vụng trộm, úp úp, mở mở. Bọn chúng luôn dùng những thủ đoạn đê tiện để ly gián người khác, khơi ra mâu thuẫn giữa mọi người. Chúng chờ đến khi những người ly gián […]