Monday, December 10, 2018
Tel: 0935985387
Email: cskh@tranthong.com
3C Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp. HCM

Khu dân cư cao cấp Dương Hồng Garden House

Khu dân cư cao cấp Dương Hồng Garden House có quy mô 12ha, là dự án Khu đô thị cao cấp bậc nhất Nam...